Myrsletta Grendehus på adresse "Myrsletta 268" er et yndet sted for bursdager, fester, dåp og konfirmasjon etc.
Det er åpent for utleie for offentligheten ved å ta kontakt med utleieansvarlig på epost utleie@myrsletta.no (alle henvendelser skjer via epost).

Utleieansvarlig svarer vanligvis innen 3 virkedager, med forbehold om ferie etc.

Utleie for beboere man-tors 500,- fre-søn 1500,- for eksterne man-tors 1500,- fre-søn 4500,- For helligdager (jul, påske etc) er leieprisen lik som prisen for fre-søn. Prisene oppgitt er priser pr dag.

Det finnes også prosjektor til utleie. Denne er gratis å leie for beboere, og koster 250,- for eksterne leietagere. Skal du leie denne må utleieansvarlig ha beskjed minst en uke før leiedato på utleie@myrsletta.no. Vi tilbyr også utleie av tepperenser for beboere. Prisen for dette er Kr 250 for et døgn. Utlevering og leverering avtales på mail, utleieansvarlig må også her få beskjed minst en uke før leiedato

Utvask kan tilbys. Utvask koster 550,- timen og ved normal utvask belastes to timer. Da må lokalet være ledig fom 10:00 dagen etter utleiedag. Dersom utvask ikke er tilgjengelig på ønsket dato, er leietager selv ansvarlig for å ordne dette.

Utleie betales via vipps på nummer 93968, og skal være betalt før utleie og utlevering av nøkkel og evnt. utstyr. Merk betalingen med dato/navn-på-bestiller

Se kalender under for ledige dager for utleie:

--------------------------------

Grendehusregler for Myrsletta Selveierforening 

1.FORMÅL 

Grendehusreglene tar sikte på å skape best mulig miljø for Myrsletta grendehus og brukerne av dette 

2. FORFØYNINGER 

Styret skal påse at grendehusreglene blir fulgt. Ved overtredelser har styret, etter at skriftlig advarsel er gitt, anledning til å pålegge gebyr fastsatt av styret. Ved grove overtredelser kan styret pålegge gebyr fastsatt av styret uten å først gi skriftlig advarsel. 

3. ANKE 

Klagen/gebyret kan ankes skriftlig til generalforsamlingen. Ankefristen utløper tre uker etter at kravet er framsatt av styret. 

4. GENERELT 

Leietaker har ved inngåelse av leieavtalen godtatt og dermed forpliktet seg til å etterleve nedenstående regler. 

Myrsletta Grendehus skal være et rimelig forsamlingslokale for beboerne i Myrsletta selveierforening.  Utleieprisene som settes, settes for dette og ikke av økonomiske hensyn. Dette skal være en gode for beboerne. Utleie skjer pr døgn fra kl 12:00 til 12:00 påfølgende dag. Grendehuset leies fortrinnsvis ut til medlemmer av selveierforeningen, men det er åpent for å leie ut til eksterne ved kapasitet. Overnatting er ikke tillatt.  

Leietaker er ansvarlig for skade på bygning, fasade, faste installasjoner, innbo og løsøre. Styret avgjør i tvilstilfelle om utleie av grendehus kan godtas. Utstyret som brukes skal etterlates i den stand og stilling det befinner seg i. Utleier er ikke ansvarlig for deltakernes personlige effekter. Egne verdisaker og nøkler til grendehuset oppbevares på leietagers ansvar. Leietaker er ansvarlig for nøklene under utleieperioden, og de skal ikke lånes ut til tredje part. Blir nøklene borte er leietaker ansvarlig for å dekke kostnadene dette medfører. 

Eventuelle feil og mangler meldes tilbake til utleier så snart som mulig. 

5. SIKKERHET 

Leietaker plikter å gjøre seg kjent med husets branninstruks og til enhver tid å vite hvor mange personer som befinner seg i lokalene. Maksimalt tillatt samtidige besøkende er etter gjeldende regler for utleielokaler og til enhver tid informert leietaker før leie og i skriftlig form på egnet sted i grendehuset. For bruken av huset gjelder ellers de alminnelige politivedtekter for Nordre Follo kommune 

6. ORDENSREGLER 

Arrangementer skal holdes innenfor husets vegger, og ikke være til sjenanse for naboer. Musikk dempes fra kl. 23.00. Dører og vinduer skal holdes lukket etter kl. 23.00, og ved bruk av musikkanlegg. Leietaker er ansvarlig for å holde orden også utenfor huset. Ved luftig skal musikken dempes. Det er forbudt å røyke i alle lokaler.  

Det er IKKE lov å spikre, skru inn skruer, bruke stiftemaskin osv til å henge opp ting på vegger og tak, dette gjelder både ute og inne.  

7.ALDERSGRENSE 

Grendehuset leies ikke ut til personer under 20 år. Det må alltid være en ansvarlig over 25 år tilstede under hele arrangementet. 

8. RENHOLD 

Huset skal være godt rengjort etter bruk. Alle bord, stablestoler og gulv skal vaskes. Toaletter og servant likeså. Salongmøbler og matter skal støvsuges. Kjøkkenbenk, skapdører, kjøleskap og ovn skal vaskes. Nye tomme søppelposer/sekker skiftes og nye settes inn på kjøkken og toaletter. Søppel tømmes i søppelcontainer på baksiden merket med BEDRIFT. Servise og bestikk skal vaskes i oppvaskmaskin, og ryddes på plass i skuffer og skap 

Utvask kan tilbys og koster 550kr timen og ved normal utvask belastes to timer. Ønskes utvask må lokalet være tømt og ryddet til kl 10 dagen etter utleiedag. Dersom utvask overgår normal utvask, vil leietaker belastes et gebyr som fastsettes av styret. Dersom utvask ikke er tilgjengelig på ønsket dato, er leietager selv ansvarlig for å ordne dette. 

9. PARKERING 

Leietager disponerer veg på inngangssiden av grendehuset. Gjester må ikke oppta andre plasser på parkeringsarealet til Myrsletta selveierforening 

10. AVSLUTNING 

Musikkanlegg og lys i salen, kjøkken, toaletter og gang skal slås av. Utelyset skal være tent. Når temperaturen tilsier det, skal panelovner/varmepumpe stå på. Grendehuset skal være ferdig rengjort, og nøkkelen levert innen kl. 12.00 påfølgende dag. Huset blir inspisert av en person bemyndiget av styret. Omvask kan forlanges, evt. kan vasking bli utført på leietakers regning. Ødelagt utstyr tilhørende huset, varsles til utleie@myrsletta.no Når lokalene forlates må leietaker forsikre seg om at alle vinduer og dører er forsvarlig låst. Forlat lokalet og uteområdet slik du har lyst til å leie det selv 

11. LEIETAGERS PLIKTER 

Leietageren er selvansvarlig for å sette seg inn i de til enhver tids gjeldene regler, branninstrukser, sikkerhetsinstrukser og EL-instrukser som omhandler Myrsletta Grendehus. Brudd på reglene kan medføre utestengelse fra lokalet 

12. PRISER OG BETALING 

Utleiepriser fastsettes av styret. Leiepris utbetales før utlevering av nøkkel. Prisene som gjelder ligger tilgjengelig til enhver tid på Myrsletta.no og Myrsletta selveierforening sin interne side. Bestillingen blir først bekreftet og dato holdt av når betalingen er gjennomført. Ved avbestilling senere enn 10 dager før bestilt arrangementsdato, blir leietakeren må leietageren betale for 50% leie. Ved avbestilling senere enn 3 dager før bestilt arrangementsdato, blir leietakeren må leietageren betale for 100% leie.