De aller fleste er nok kjent med at det var brann på Myrsletta på morgenen 15. mars i år. Heldigvis var det ingen personskader, men tre boenheter ble totalskadd og måtte rives. For å øke bevisstheten rundt brannsikring og forhåpentligvis senke risikoen for at dette skjer igjen inviterers det nå til informasonsmøte i Grendehuset 26. juni kl 19:00.

Etter avstemningen på Generalforsamlingen ble nye lekeapparater bestilt til våre 5 lekeplasser.

Se Utleiebestemmelser for de reviderte bestemmelsene.

 

Mvh Grendehusansvarlig og Styret

I kveld er det årsmøte i Myrsletta Selveierforening. Budsjett for 2014 og regnskap for 2013 skal godkjennes. I tillegg skal det velges inn nye representanter i flere av Styrets embeder. Valgkomiteen har funnet noen som kommer til å stille til valg. Om du har ønske om å delta i Styrets arbeid, men ikke har blitt spurt er det anledning til å stille til valg på møtet i kveld. 

Årsmøtet holdes i grendehuset kl 1800 i kveld (23. april 2014).

Tiden for årsmøte i selveierforeningen nærmer seg og det er behov for nye engasjerte beboere fra Myrsletta.