Alle skal ha fått denne i postkassa, inkludert et vedlegg med kartlagt behov for oppgradering på hver rekke.

Mai 2016: Til Generalforsamlingen i 2016 kom det inn forslag fra en beboer om at det må iverksettes tiltak for at beboere på Myrsletta som ikke utfører vedlikehold på sine garasjer, reparerer og vedlikeholder disse. Dette går på trivsel for beboere i området samt at å ikke vedlikeholde garasjer, medfører at området fremstår som mindre tiltalende. Det ble videre foreslått at det iverksettes tiltak og om det ikke blir fulgt opp, at ett firma må gjøre jobben og eier av garasjen må betale.

 Det har blitt innhentet en del tilbud for at beboere på Myrsletta kan øke brannsikkerheten i sine boliger. 

 

Bildet er hentet fra Buskerud Brannservice

Det har i etterkant av brannen på Myrsletta blitt avholdt to informasjonsmøter på grendehuset der fokuset har vært brannsikkerhet og forebyggende tiltak.
Styret vil rette en stor takk til Øystein Aslesen som har vært initiativtaker til møtene og også har avholdt disse.
 
Til de som ikke hadde anledning til å komme på informasjonsmøtene har vi laget en sammenfatning.

Eller Iberiaskogsneglen (Arion lusitanicus) som er dens fulle navn har utvilsomt funnet veien til Myrsletta. Følg med i hagen din og gjør disse enkle grepene så kan vi begrense denne uinviterte gjestens tilstedeværelse hos oss.