Det ble utført en inspeksjon av taket på grendehuset. Dette er en del av det vanlige arbeidet styret har med utvendig vedlikehold. Grendehuset har fått litt ekstra oppmerksomhet i år, blant annet maling, vasking, el-kontroll og siden vi fikk vasket taket rent for mose (med sinkbeslag så det blir holdt nede) så tok vi med en inspeksjon for å se om det var nødvendig å skifte takstein.

Hele rapporten er lagt ut her:

 

http://www.myrsletta.no/images/2021/Rapport_grendehuset.pdf

 

 

 

Kort fortalt: Taksteinen er i god nok stand til at vi ikke trenger skifte den på noen år (fint... fordi det koster en del)

 

/Styret

 

Møt opp og få vite mer om garasjene som Igland tilbyr oss å bygge!

 

Kan være et bilde av tekst som sier 'MYRSLETTASELVEIERFORENING INFORMASJONS MOTE OM GARASJER OPPDELT ETTER TUN SEPTEMBER 17:00 OG 18:30 Folkets hus Gamleveien37,1406Ski Send gjeme mn persmal à forhand sa Igland forberedt ansvare bedee styret@ myrslerta.r Igland garasjer stiller OPP med sine leverandorer for a vise frem garasjelosningen de har gitt OSS tilbud pả. De informerer ogsă om hvordan de gảr frem og hva som mà leveres et slikt storre prosjekt Dette isning det praktiske fysiske ruudt leveranse, ikkeen diskusjon selve prosjektet Vi deler motet motet ral7 erfor SOm tarter resterende Un det forste tun'

 

/Styret

Siste ukens "utfordringer" fra Telenor har gitt oss litt spørsmål om hva vi har gått for av løsning fra Altibox, derfor er vedlagt informasjon om hvilken pakke vi har gått for fra Altibox.

Merk at vi fortsatt prøver å forhandle oss frem til litt større grunnpakker, blant annet tror vi at vi skal klare å få 200/200 Mpbs i standardpakken og ikke 100/100 som er standard.

Oppstart er tentativt satt til sommeren 2022 og det er gjort med viten og vilje samtidig som vi vurderer garasjeprosjektet. Tanken er at vi skal få gravd alt ned i en stor operasjon isteden for å kommer flere ganger i samme område. Hvilket også er fint for våre leverandører som kan samle kostnadene sine litt og spare på det (og det er et poeng vi bruker i forhandlingene!)

 

 

altibox

Styremøte Myrsletta Selveierforening

09.09.2021  | 20:30 | Møtested Grendehuset

Møte innkalt av

Styreformann (Christopher)

Møtetype

Vanlig styremøte

Erik, Maher, Joakim, Ann-Kristin, Christopher

Status Myrsletta

 

Garasjer: Erik og Christopher

Prisen for materialer øker betraktelig, vi har forhandlet frem en ny pris med Igland og vil også legge til rette for at avtalen reflekterer evt nedgang i materialkostnad om det skjer før bygging. Merk at de prefabrikkerer en del.

DnB har vært positive til finansiering hele veien, vi ser om vi bør øke maksgrensen for lånet i takt med evt økt materialkostnad og har god tro på at det går som det skal.

Vårt foreløpige budsjett viser at vi med rimelig små grep og smart bruk av egenkapital kan klare prosjektet med samme månedlige kostnad som vi hadde forventet og som vi har kommunisert (med store forbehold) til våre medlemmer. Budsjettet bør fremlegges før generalforsamlingen så vi kan få innspill.

 

Vi er klare for å gå videre med garasjer!

Vi kommuniserer ut via papir til alle beboerne at det blir informasjonsmøte på Folkets Hus med Igland den 22 september. Informasjonsmøte omhandler ikke eierskap eller løsning for Myrsletta, det må vi neste ta på generalforsamlingen. Møtet skal være en mulighet for å kunne se løsningene og kunne stille spørsmål om hvordan det fungerer i praksis.

Prioritering for styret fremover er 1) informere alle om hva du får av garasjer og løsning for Myrsletta (med kostnader etc)  2) finne lokale og dato for generalforsamlingen så vi kan informere om det så tidlig som mulig.

For de som har interesse av det så ser vi tentativt på en dato tidlig oktober for generalforsamlingen. 

 

Internett:

Altibox er valgt for fremtidig internettleverandør. Tentativ oppstart sommeren 2022, avhengig av garasjeprosjektet (fordi vi vil unngå graving 2 ganger, i tillegg er det noe synergi ved at de kan dele gravekostnader mellom prosjektene).

Merk at avtalen må gjennomgåes litt ekstra, det er noen informasjon som skal sendes over til Altibox som krever GDPR-gjennomgang. Dvs at vi må ta hensyn til at det er personinformasjon som sendes over.

Ungdomsvaktmester:

Veldig vellykket prosjekt fortsatt, vi har nå ansatt vår tredje ungdomsvaktmester. Vi har en informasjonssak som skal ut om hvilke oppgaver de gjør. Lager egen post på det før

Dugnad:

Det blir en høstdugnad den 23 september! Vi håper så mange som mulig møter opp. Fokus denne gangen er helt klart på lekeplassene våre og generell rydding.

Vedlikehold og drenering:

De 2 siste oppdragene vi har vurdert som kritiske for Myrsletta er bestilt hos Stake og Graveservice (samme firma som gjorde jobben på tun 5). De har oppstart 15 september for utredning av drenering rundt Myrsletta 62-70. Området Myrsletta 108-114 er neste område ut men oppstartsdatoen er ikke klar.

 

 

 

Beskjæring av trær:

Leverandøren for beskjæring av trær og rydding på området kommer på følgende datoer:

--- klipp fra epost fra leverandøren Follo Tre og Hageservice ---

Oppstart hos dere vil bli fre 24/9 på mrgn: Hekk og epletre ved lekeplass. 

Man 27/9: Alle bjørketrær, vil starte ved bolig 131 ( fint hvis dere sperrer av området rundt ved parkering) Toppe bjørketre ved lekeplass, så ved bolig nr 84 og 28.

Tirs: 28/9: Rydde ved bolig nr 26 ved det hvite gjerde. Felle døde tuja og Gullregn ved bolig 93 på tun 5.

---

 

 

Grendehus og vedlikehold:

Vi starter med å male grendehuset utvendig snarest.

El-kontrollen hadde en del å påpeke som vi utreder umiddelbart, spesielt jordingsfeil.

 

Fartsdumper:

Fartsdumper er utsatt til neste år i samråd med leverandøren, vi ble sterkt rådet til å sette ned nye fartsdumper på vårparten.

 

 

 

Innkommende saker

 

 

Parkering inne på tunene er ikke lov

Det kommer flere henvendelse om parkering inne på tunene på Myrsletta.

Myrsletta er bygget for å være bilfritt. Dette fremkommer allerede i forbindelse med reguleringen av boligområdet hvor det i bebyggelsesplanen (se vedlegg – er nok litt endret i ettertid) er bestemt hvor det skal parkeres. Dette er ikke innen på tunene, det vil si innenfor bommene.

Det fremkommer blant annet i Vedtektenes § 6

Kjøring og parkering inne på tunene er ulovlig, uten ved av‑ og pålessing. Fellesareal kan ikke brukes som oppbevaringsplass for kondemnerte biler, campingvogner e.l.

Videre står det også i Husordensreglene:

5. KJØRING / PARKERING

Kjøring og parkering inne på tunene er ulovlig, uten ved av‑ og pålessing. Bommene skal stenges etter hver passering. Ved gjentatte brudd på bestemmelsene kan styret besørge borttauing på eierens bekostning og risiko.

Noen hevder de kan parkere på egen tomt og at de derfor ikke er omfattet av parkeringsforbudet. Det er ikke riktig med mindre man har søkt kommunen og fått tillatelse derfra. Noen få eiendommer har søkt og fått dette. Styret har blitt instruert i tidligere generalforsamling at de skal forholde seg positive til parkeringssøknader utenfor bommene, dvs ved naboundersøkelser som er påkrevd fra kommunens side. Vi er ikke positive for parkering innenfor bommene.

Styret har også vært svært forsiktige med å henvende seg til beboere som parkerer innenfor bommene, spesielt fordi vi har usikre på hvilken myndighet vi har på beboernes særeie og innenfor kommunens reguleringsplan. Dette er blitt avklart og styrets konklusjon er vi har myndighet og plikt til å iverksette tiltak.

Styrets oppgave er å forvalte fellesområdene. Dette innebærer også oppfølging av parkering inne på området. Man får ikke parkert på sin egen tomt uten å kjøre over fellesarealene og det er ikke meningen. Det er også slik at hele området er bygget med bilfrie boområder og det at enkelte da parkerer inne på tunene, er i strid med denne intensjonen.

Spesielt merker vi oss at styret har som ansvar å sikre felles verdier og at eventuelle brudd på reguleringsplanen kan gi oss en avkortning på forsikringsoppgjør og problemer med kommunen.

Vi minner derfor om at det er IKKE LOV Å PARKERE INNE PÅ OMRÅDET uansett om du parkerer på egen grunn eller på fellesområder. Det er ikke lov å etablere parkeringsplass innenfor bommene uten tillatelse fra kommunen.

Styret oppfordrer alle til å respektere dette og ser seg nødt til å vurdere ytterligere tiltak overfor beboere som ikke følger dette.

 

Hundehjørne

Forslag om å opprette «hundehjørne» på gressplenen mellom tun 4 og 5 innsendt av beboer. Styret har svart at de har undersøkt saken og fraråder forslaget. Det er ikke behov for et slikt hjørne og kostnaden for stor. Hvis det fortsatt er ønskelig, må det fremmes for GF.

 

 

 

 

 

/styret

Da er elektriker ferdig med å installere den nye utebelysningen. 
Dere vil merke at det er et litt mindre skarpt lys, det er mer mykt og "gulere". Selve lysprofilen mot bakken er tilnærmet lik og kuppelen er selvsagt mye mye mindre fordi dette er LED-lys. 

Dette er en god løsning for oss som medfører langt mindre løpende kostnader i vedlikehold og samtidig sparer oss for litt strøm (ikke mye men alt hjelper)  

 

2DBCE367 2734 4CA3 9228 0DB6812AE7AD