Regnskapssentralen opplyser om at det har skjedd en teknisk feil ved trekk av avtalegiro for mai. Avtalegiro på 1000 kroner for husleie/felleskostnader som skulle vært trukket 1. mai blir i stedet trukket 10. mai. Avtalegiro for juni blir trukket som vanlig 1. juni.

Ved spørsmål, ta kontakt med Regnskapssentralen AS, v/Tone Berg Frostrud, på telefon 69 20 65 20.

Myrsletta Selveierforening vil avholde ordinær generalforsamling 25. april 2017.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes. Forslag som huseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 17. mars 2017.

Vedlagt er branninstruks som ble levert i postkassene til alle beboere i november.

Vedlagt er informasjonsskrivet som ble levert i postkassene til alle beboere i november vedrørende lading av elbil.

Vedlagt er informasjonsskrivet som ble levert i postkassene til alle beboere 1. oktober.

På grunn av begrensninger i publiseringsløsningen er infoheftet ikke tilgjengelig som nedlastbar PDF.