Vi får møte utbyggeren av de nye leilighetene i Ås-kommune

De ønsker å møte oss med en oversikt over de planene de søker om å få bygge på Ås-siden. Her blir det mulig for oss å få førstehånds-informasjon om hva som skjer lenge før det går til kommunens planutvalg for behandling. Hvor mange flere biler blir det i døgnet? Hvor mange mennesker skal bo der? Hva slags leiligheter? Må vi få nye gangveier? Blir det belysning? Hva med drenering (vi har jo en historie med overvann i trakten)? 

Styret anbefaler at dersom dere er naboer til grenseveien bør dere absolutt møte. For alle andre så er det ingen tvil om at dere blir berørt bare med tanke på trafikkøkningen og antallet nye naboer. 

 

Den 14 januar fra 17:00 på Grendehuset

Styret har arrangert dette i samarbeid med styret for Grensen Park. Våre 2 styrer har innsett at den beste måten å få tatt vare på de verdier vi ønsker i området er å gå sammen ut med informasjon og sammen ut med krav til utbyggerne. Vi merker at vi har en langt større påvirkning sammen og det er i denne omgang takket være Grensen Park sitt arbeid at vi nå får dette første informasjonmøtet med utbyggerne. 

Vi er blitt enige om at det er to områder vi ønsker å prioritere fremfor noe annet:  1) Infrastruktur; biltrafikk og gangveier og 2) drenering og overvannssikkerhet. Kom gjerne med innspill både før og etter møtet om hva dere som beboere ønsker vi skal fokusere på. 

 

 

mvh

/Styret

 

 

 

God Jul!

 

Styret ønsker alle en gledelig jul.

Benytt roen i jula til å skifte batterier i røykvarslere, gi naboen en klem og gi beskjed om dere skal reise bort så vi kan passe på både egen sikkerhet og naboens hjem.

Vi tar vare på hverandre!

 

 

/styret

INFORMASJONSMØTE OM NY FORSIKIRINGSAVTALE.

I forbindelse med bytte av forsikringsleverandør til

Tryg Forsikring

inviterer styret alle beboere til et informasjonsmøte

TORSDAG 22. NOVEMBER kl. 18.00 – 19.30

 

Sted: Grendehuset

 Asif Sahota Key Account Manager i Tryg Forsikring vil delta på informasjonsmøte.

Vilkårene for den nye forsikringsavtalen finner dere på hjemmesiden vår: www.myrsletta.no

Skulle noen ønske disse i papirformat kan dere henvende dere til :

Advokat Terje Døvik tlf 458 86 300.

 

VEL MØTT!

Med vennlig hilsen

Styret

 

 

 

  

Christopher Røtnes, Erik Kjelstad, Kurt Sætre, Tanja Wang, Iren Magnor er tilstede

Forretningsfører (Terje Døvik) er tilstede

Sakslisten er:

 • Godkjennelse av timeliste for grendehusansvarlige
  1. Signert og oversendt forretningsfører
 • Flytting av koblingsboks for Canal Digital ifm arbeid på en bostand
  1. Godkjent at vi tar kostnaden, prøver å få noe dekket av Canal Digital
 • Forsikringsavtale
  1. Tilgjengeliggjøre en digital kopi til beboerne à Ansvar til Iren
  2. Informasjonsmøte november à Ansvar til Iren
 • Stoppekran, velge leverandør
  1. Vi velger Graveservice pga helheten på tilbudet og god erfaring fra tidligere
 • Vaktmesterarbeid
  1. Delt ut attester for de som jobbet i sommer
  2. Hege jobber videre med å få oppdragsbeskrivelse til neste styremøte
  3. Mulig vi fortsetter med å tømme søppelbøttene med de eksisterende til neste tilbud er klart
 • Parkeringsoblater
  1. Klar for bestilling av oblat, tilbud akseptert. Blir produsert før jul
  2. Har leverandører av nye skilt, jobber med teksten
 • Forhåndskonferanse Ski-kommune
  1. Informere beboere om møtet og be om innspill
  2. Styreleder møter
 • El-bil ladning nådd maksimal kapasitet
  1. Undersøke med tidligere styremedlem om hva de har vedtatt før om kapasitetsutnyttelse
 • Fartsdempere
  1. Avventer fortsatt at vi skal asfaltere før vi setter på plass dempere men det å få et godt tilbud på asfaltering er vanskelig. Lite oppdrag gir få tilbydere. Mange som ikke vil gi garanti på at det vil holde mer enn et år (pga at vi ikke ber om fundamentering men bare «lapper»)
  2. Går ut på 3dj anbudsrunde for å finne noen som vil lappe på asfalten, styret vurderer en større oppussing for å få et godt og billig tilbud på arbeidet som skal utføres. Prisen går derimot opp for et større oppdrag og det må trolig gjennom generalforsamlingen 2019 pga behov for økning i inntektene for å få det til.

 

 

 

 

/Styret

 

 

 

 

Styret har besluttet å flytte den felles forsikringen fra Gjensidige til Tryg forsikring.

Bakgrunnen for dette er at Tryg forsikring gir et noe bedre tilbud til en lavere pris. Skiftet skjer 01.10.2018.

 

Dersom det oppstår skade skal man fra den datoen kontakte Tryg forsikring på tlf 915 04040.

Avtalenummeret for forsikringen er 6705797.

Alternativt kan man melde skade via nettet på www.tryg.no 

 

Egenandelen ved bruk av forsikringen reduseres fra 10 000,- til kr 6 000,- 

Det kan i enkelte andre saker være andre egenandeler. Ved skade skal oppgjør skje innen 10 virkedager. 

 

Styret vil arrangere et informasjonsmøte i løpet av november, nærmere informasjon om møtet kommer. 

 

 

 

/styret