12.05.2022 |20:00 | Møtested Grendehuset


Møte innkalt av: Styreformann (Christopher)
Møtetype: Vanlig styremøte

Tilstede: Ole-Petter, Erik, Maher, Ann-Kristin, Christopher

 

Status garasjer
Søknaden tar grusomt langt tid, spesielt med så mange tilbakemeldinger fra naboene som vi må svare ut. Håper å få ut konkurransegrunnlaget rett etter 17 mai.

Internett og TV         
Gravearbeidet startet (litt tidligere enn forventet) og vi skal få en tidsplan for iverksettelse i uken etter 17 mai.

Generalforsamlingen
Styret har fordelt oppgaver til generalforsamlingen

Forslag til beslutning til denne generalforsamlingen
Det er kun ett forslag; det er utkast til nye vedtekter fra garasjeutvalget.

Styret har ingen vesentlige tillegg til forslaget og anser det som et godt grunnlag for diskusjon. Vi stiller oss bak forslaget fra utvalget og støtter dem.

Det vil være en riggeplass på området ved grendehuset hvor det ligger en del utstyr (det vil bli sperret av for barnas tilgang og man kan fortsatt komme seg inn i grendehuset). Forvent at det er litt ekstra med arbeidsfolk som graver og legger ledninger i området de neste ukene. 

Forventet overgang til Altibox er fortsatt nærmere sommeren, vi kommer tilbake med nøyaktig dato.

 

Status Utbygging • Viken Fiber

 

/styret

 

 

hebekk skolekorps

 

 

Som hvert år før vil også i år Hebekk skolekorps komme og spille for oss på 16 mai. Dette er generalprøven til korpset og en hyggelig anledning for oss å få en forsmak på 17 mai.

Som hvert år før vil også i år selveierforeningen spandere is og drikke på alle barn som møter opp ved grendehuset. 

I år så møter korpset ca 17:30 og starter å spille litt før 18. Du kan forvente at det tar en time å marsjere gjennom alle tunene og ferden ender ved grendehuset hvor korpset først får tilgang til forfriskelser før vi åpner for at alle oppmøtte skal få samme betjening. Barn og voksne oppfordres til å finne frem flag og vinke til korpset underveis i oppløpet. (Ekstra flinke voksne holder gjerne porten åpen for korpset også... )

 

/styret

Styret minner om at dugnaden for 2022 er satt til 5 mai.

 

innkalling 2022

 

Styret meddeler at årets generalforsamling er lagt til Folkets Hus, mandag 30 mai fra kl 17:45

Agenda og saksliste kommer i postkassen iht til vedtekter. 

 

/styret