Styremøte Myrsletta Selveierforening

27.05.2021  | 18:00 | Møtested Grendehuset

Møte innkalt av

Styreformann (Christopher)

Møtetype

Vanlig styremøte

Ole-Petter, Jorunn, Erik, Kurt, Inger-Lise, Maher

Agenda til generalforsamlingen

Generalforsamlingen skal forsøkes avholdes, det kan godt hende vi må ha flere smittevernstiltak. Legger til 3 informasjonspunkter til innkallingen på bakgrunn av spørsmål fra beboere. 

  • Budsjettet er langt dyrere i år, bør redegjøre for kostnadsøkningene
  • Gjentatte spørsmål om garasjer og eierform, dette svares ut ved innsendte forslag vedrørende dette.
  • Kostnad på telenor – internett og kabel-tv blir forespurt, svarer om arbeidet rundt dette. Se forøvrig eget punkt under

Internett og TV – Tilbud fra telenor og altibox         

Kurt tar en gjennomgang av tilbudene. Telenor er ikke konkurransedyktige på internett, de har et noe bedre basistilbud på TV. Styret påpeker at dersom vi skal velge telenor så hjelper ikke en ny avtale, det er oppgraderingen av det fysiske nettverket som må gjøres noe med for at alle beboerne skal få en stabil tilkobling. 

Dvs at skal vi gi en god leveranse så må vi velge blant de tilbudene som faktisk gir oss et nytt nettverk. Da er det kun 3 tilbud som gjelder:

1) Telenor med oppgradering av nettet, ca 1 mill i kostnad som vi må betale

2) Telenor med fiberoppgradering, svært dyrt månedlig kostnad

3) Altibox som tar kostnaden på nettet selv

Styret mener at altibox er beste alternativ og stemmer for å skifte leverandør.

 

Det diskuteres om dette bør legges ut som en sak til generalforsamlingen men styret har fullmakt til å velge leverandør av tjenester og det er rimelig klart hvilken leverandør som vi bør velge. Det bestemmes at vi kun informerer om dette. 

Styret gir Kurt (og Christopher som kopi) fullmakt til å detaljere kontrakten mot Altibox så vi kan få en signatur på avtale neste styremøte. Estimert oppstart vil da bli rundt juletider (tidligst), Det er også mulig at vi må se dette i sammenheng med andre graveoppdrag i området og da er leveransen rundt sommer neste år. (Detaljert tidsplan bør foreligge før kontrakt)

 

Generalforsamlingen – praktisk utførelse

Det blir håndvask og registrering ved dørene, vi passer veldig på antall deltakere og venter på endelige regler fra kommunen rett før gjennomføring. Det er fortsatt en risiko på at vi kan måtte avlyse!

Gjør spesielt oppmerksom på at garasjer ikke står på dagsordenen. Dette fordi det tar LANG tid å diskutere garasjer og vi ønsker et kort møte mtp korona. 

Forslag fra styret: innfør taletid

Taletid innføres på generalforsamlingen. Dette er for å begrense eksponeringen i antall timer til andre i befolkningen, dette er et smittespredningstiltak.

  • 5 minutter på hvert forslag
  • 2 minutter hvert svar
  • 1 minutt på andre svar

Styret har ingen begrensning på taletid fordi styret har plikt til å svare på alle spørsmål. Vi vil gjøre oppmerksom på at vi tester taletid i år (trenger ikke være veldig strenge men høster erfaring av bruken). 

 

Tillegg til budsjettet – mer utvendig vedlikehold

Viser til situasjonen rundt #16-18 hvor vi trenger enda mer penger på budsjettet for å fortsette vedlikeholdet. I tillegg har vi 3 andre steder som har meldt inn at de ønsker mer drenering. Styret mener at det er satt nok penger akkurat nå og at vi kan be om estimater på disse jobbene og prioritere de med de budsjettene vi har. Det kan derfor være greit om vi frigir informasjonen om disse estimatene når vi får de og viser hva vi prioriterer inn pr år. 

Merk: pr nå har vi nok oppdrag for de neste 3 årene med det budsjettet som er lagt, en løsningstid for innmeldte saker på 3 år er litt lenge men mer ansvarlig mtp økonomi.

 

Postboks fra Posten

Tilbud på utplassering av pakkeboks fra Posten. Gir mulighet til å hente pakker på grendehuset. Tanken var å uplassere en pakkeboks ved grendehuset som var tilgjengelig for alle i nærområdet når de bestilte hjemlevering/pakker. 

Styret stemmer nei til utplassering av pakkeboks. (Flertall)

Styrets begrunnelse: en pakkeboks kan føre til mer biltrafikk, vi ønsker å prioritere trafikksikkerheten.

 

 

/styret

TUNANSVARLIGE

VI MANGLER TUNANSVARLIGE

Styret mangler tunansvarlige på samtlige tun. Det skal være 2 ansvarlige for hvert tun som stiller hvert år. Disse får ansvar for budsjettet (3000 pr tun) for å sørge for blomster og pynt frem til 17 mai.

Tun 1:

Tun 2: Signe Eggesbø (Myrsletta 88)

Tun 3:

Tun 4: Christina Taalesen (220), Ellen Norum Schultz (218)

Tun 5: Hege Spång (Myrsletta 79)

Vi ber om at alle tun stiller med 2 personer. Her er det helt ok å være flere også.

For de som er interessert gi beskjed til styret så vil vi oppdatere listen.  (Vi trenger fullt navn og adresse.)

Husk at som alltid finnes mer informasjon på www.myrsletta.no

Mvh

Styret for Myrsletta Selveierforening

DUGNADEN BLIR ENDRET

ÅRETS DUGNAD BLIR ENDRET FOR Å IVARETA SMITTVERNSREGLENE

Grunnet nedstengningen av samfunnet for å bekjempe koronaspredningen er det ikke mulig å avholde årets dugnad på konvensjonell måte.

Styret har planlagt dugnad 5 mai og har ventet i det lengste med å gjøre endringer fordi vi håpet vi skulle få avholde den. Derimot er det klart at retningslinjene fra myndighetene IKKE tillater forsamlinger.

"Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser, bisettelser, vielser og dåp"

Styret har besluttet at det derfor avholdes dugnadsuke fra 05 mai til mandag 10 mai. Beboerne oppfordres til å bidra på sikkert vis og å holde avstand fra hverandre. Styret er tilgjengelig for å avgi materiale og utstyr til de som trenger det.

Styret er i første omgang tilgjengelig på onsdag 05 mai, fra 18:00 ved styrets felles garasje (ved grendehuset) og beboerne kan komme dit og hente utstyr de trenger. Vi deler ut avfallsposer, malingspensler og beis.

Styret er tilgjengelig på avtale etter denne tiden. Vi stiller etter behov ved grendehusets garasje for å dele ut utstyr. Brukt utstyr bes legges –pent—ved siden av garasjen så vi får ryddet det inn fortløpende. Pensler bes renses eller i det minste pakkes inn i en plastpose.

Avfallsposer skal settes ved postkassestativene. Disse blir hentet inn og fjernet mandag den 10.

Listen over hva som må gjøres er som følger:

  • Alle tun må jobbe for at uteområdene er pene og rene. Kast avfall og ødelagte potter etc. Bruk rake for å få opp løv og kvist, kost gatene rene
  • Alle lekeplasser bør ryddes i. Sanden bør snus. Tun 1 spesielt!
  • Alle postkassestativ trenger et lag beis.
  • Gjerde ved tun 4 (mot Grensen park) trenger mer maling

Husk at som alltid finnes mer informasjon på www.myrsletta.no

Mvh

Styret for Myrsletta Selveierforening

Vi har i dag hatt elektriker på besøk for å undersøke tilstanden til sikringene for garasje og elbil. 

Vedkommende har undersøkt samtlige sikringsskap for å gi en oversikt til styret på hvor mange elbilplasser vi har tilgjengelige pr anlegg. Samtidig har vi en gjennomgang for å sjekke om det er korrekt mtp overspenningsvern og kursoversikt etc.

Det har vært behov for å skru av og på noen sikringer så dersom noen oppdager at bilen ikke lader, motorvarmer ikke fungerer så sjekk sikringsskap eller gi beskjed til styret.

 

Rapporten viser at det er store variasjoner i utnyttelsen på feltet, noen steder er på max og andre har plass. Vi går gjennom rapporten ved neste styremøte og slipper den til gjennomlesing før generalforsamlingen. 

 

Mvh

Styret

 

 

Styret informerer at vi nå har fått tilbud på finansiering av uteområdene våre. Dette innbefatter nye garasjer, ny grunnberedning, ny asfalt og elbillading. I tillegg kommer noen kostnader på økning av transformatorkapasitet (for elbil).

Kostnadsrammen pt er beregnet til ca 27mill og vi har fått finansieringsramme på 33 mill fra DnB. Hvilket vil si at vi kan fortsette arbeidet med oppgradering av området med planen å gi medlemmene et tilbud med 100% finansiering. 

 

/Styret