Utskrift

Vedlagt er protokollen for generalforsamlingen 2020.

Spørsmål kan henvendes til styret.

 

Signert protokoll

 

/styret