Styret har fått varsel om søknad om bruksendring av Grenseveien 10 - Ås. Vedlagt ligger høringsdokumentet.

Styret ber alle huseiere som har merknader om å snarest svare på høringen. Se informasjon i høringsdokumentet.

 

http://www.myrsletta.no/images/2020/3580_001_nabovarsel.pdf

 

/styret