Utskrift

Styret har bedt om årlige rapporter på lekeplassene frem til vi er fornøyde med tilstanden (slik at vi sikrer at de endringene vi gjør er kvalitativt godkjent).

Årets rapport er tilsendt, merk at vi ikke har noen nye ukjent svakheter av kategori A (livsfarlige) og at det synker fra 13 til 7. De som er igjen er der fordi vi enten venter på svar fra opprinnelig leverandør eller fordi vi venter på svar på mulig sikring fra ny leverandør. Merk at selv om kategori A betyr "fare for liv" så er de som er igjen alle vurdert av styret som lite sannsynlige skal skje. Vi tar derimot ikke noen sjanser med barns sikkerhet og alle 7 skal utbedres. 

 

Lekeplasser-2019.pdf

 

 

/styret