Utskrift

 

 

Her er signert protokoll for generalforsamlingen 2019

 

 

/styret