Vedlagt er innkallingen til generalforsamling 24 april kl 18:00

 

Klikk på bildet eller her

logo

 

 

 

Generalforsamlingen referer til et par andre dokumenter. De er vedlagt i innkallingen unntatt konkurransegrunnlaget for elbil-lading. For ordens skyld er alle vedlagte dokumenter linket til i listen under:

 

Styret viser til at disse dokumentene ligger til grunn for all vår behandling av garasjene. 

 

/styret