Styremøte 01/04/19 for Myrsletta Selveierforening
Tilstedeværelse: alle styremedlemmer unntatt Iren Magnor (begge vara er tilgjengelige), regnskapsfører og juridisk bistand 

 

Styret får avklart mange spørsmål rundt en juridisk bistandssak hvor vi har innleid ekstern og objektiv hjelp. Rapporten er forventet klar til generalforsamlingen (og vil bli forklart der).

Generalforsamlingen: styret gjennomgår saker som skal til behandling på generalforsamlingen, mye tid blir brukt på budsjettet spesielt mtp vedlikehold

Det er ingen innsendte forslag fra beboerne i år. 

Hege rapporterer på arbeidet med å finne leverandør på elbil-lading. Vi finner leverandører men bruker noe mer tid på å finne flere, det er spesielt mtp på konkurranse for å få ned prisen.

Flere styremedlemmer jobber med å forhandle frem en bedre avtale på internett og tv. Det er forventet at vi kan få ned prisen mer hvis vi fortsetter forhandlingen.

Oblater og skilt er til bestilling, venter på svar fra leverandør på ordre.

 

 

//styret