Myrsletta Selveierforening vil avholde ordinær generalforsamling 

24.04.2019

 

Forslag som skal behandles på generalforsamlingen må være levert til styret innen 20.03.2019 

 

Se hele forhåndsvarselet her

 

 

 

/styret