Styremøte 11/02/19 for Myrsletta Selveierforening
Tilstedeværelse: alle styremedlemmer og regnskapsfører

Økonomi
Forretningsfører går gjennom regnskapet. Vi går fra underskudd til overskudd.

 

Juridisk bistand mtp eierskap garasjer
Oversendt dokumentasjon avventer svar

 

Generalforsamling
Lage oversikt over levert arbeid; Christopher lager det
Innholdsfortegnelse for velkomsthefte med innhold bør vises fram.
Dato satt til 24 april, grendehus reservert.

 

Ladepunkter for alle garasjer
Vi har et ca overslag og sender ut konkurransegrunnlaget i mars. Bør vurderes om det skal til votering i april

 

Internett og TV fra Altibox
Tilbud innhentet og kan presenteres til generalforsamlingen. Konkurransedyktig tilbud men bør sammenlignes med evt mottilbud fra Telenor. Gjentatte purringer til Telenor har ikke gitt noe svar.

 

Diverse
Innskaffer projektor isteden for å låne hele tiden. Erik har ansvar.