Vi får møte utbyggeren av de nye leilighetene i Ås-kommune

De ønsker å møte oss med en oversikt over de planene de søker om å få bygge på Ås-siden. Her blir det mulig for oss å få førstehånds-informasjon om hva som skjer lenge før det går til kommunens planutvalg for behandling. Hvor mange flere biler blir det i døgnet? Hvor mange mennesker skal bo der? Hva slags leiligheter? Må vi få nye gangveier? Blir det belysning? Hva med drenering (vi har jo en historie med overvann i trakten)? 

Styret anbefaler at dersom dere er naboer til grenseveien bør dere absolutt møte. For alle andre så er det ingen tvil om at dere blir berørt bare med tanke på trafikkøkningen og antallet nye naboer. 

 

Den 14 januar fra 17:00 på Grendehuset

Styret har arrangert dette i samarbeid med styret for Grensen Park. Våre 2 styrer har innsett at den beste måten å få tatt vare på de verdier vi ønsker i området er å gå sammen ut med informasjon og sammen ut med krav til utbyggerne. Vi merker at vi har en langt større påvirkning sammen og det er i denne omgang takket være Grensen Park sitt arbeid at vi nå får dette første informasjonmøtet med utbyggerne. 

Vi er blitt enige om at det er to områder vi ønsker å prioritere fremfor noe annet:  1) Infrastruktur; biltrafikk og gangveier og 2) drenering og overvannssikkerhet. Kom gjerne med innspill både før og etter møtet om hva dere som beboere ønsker vi skal fokusere på. 

 

 

mvh

/Styret