Christopher Røtnes, Erik Kjelstad, Kurt Sætre, Tanja Wang, Iren Magnor er tilstede

Forretningsfører (Terje Døvik) er tilstede

Sakslisten er:

 • Godkjennelse av timeliste for grendehusansvarlige
  1. Signert og oversendt forretningsfører
 • Flytting av koblingsboks for Canal Digital ifm arbeid på en bostand
  1. Godkjent at vi tar kostnaden, prøver å få noe dekket av Canal Digital
 • Forsikringsavtale
  1. Tilgjengeliggjøre en digital kopi til beboerne à Ansvar til Iren
  2. Informasjonsmøte november à Ansvar til Iren
 • Stoppekran, velge leverandør
  1. Vi velger Graveservice pga helheten på tilbudet og god erfaring fra tidligere
 • Vaktmesterarbeid
  1. Delt ut attester for de som jobbet i sommer
  2. Hege jobber videre med å få oppdragsbeskrivelse til neste styremøte
  3. Mulig vi fortsetter med å tømme søppelbøttene med de eksisterende til neste tilbud er klart
 • Parkeringsoblater
  1. Klar for bestilling av oblat, tilbud akseptert. Blir produsert før jul
  2. Har leverandører av nye skilt, jobber med teksten
 • Forhåndskonferanse Ski-kommune
  1. Informere beboere om møtet og be om innspill
  2. Styreleder møter
 • El-bil ladning nådd maksimal kapasitet
  1. Undersøke med tidligere styremedlem om hva de har vedtatt før om kapasitetsutnyttelse
 • Fartsdempere
  1. Avventer fortsatt at vi skal asfaltere før vi setter på plass dempere men det å få et godt tilbud på asfaltering er vanskelig. Lite oppdrag gir få tilbydere. Mange som ikke vil gi garanti på at det vil holde mer enn et år (pga at vi ikke ber om fundamentering men bare «lapper»)
  2. Går ut på 3dj anbudsrunde for å finne noen som vil lappe på asfalten, styret vurderer en større oppussing for å få et godt og billig tilbud på arbeidet som skal utføres. Prisen går derimot opp for et større oppdrag og det må trolig gjennom generalforsamlingen 2019 pga behov for økning i inntektene for å få det til.

 

 

 

 

/Styret