Styret har besluttet å flytte den felles forsikringen fra Gjensidige til Tryg forsikring.

Bakgrunnen for dette er at Tryg forsikring gir et noe bedre tilbud til en lavere pris. Skiftet skjer 01.10.2018.

 

Dersom det oppstår skade skal man fra den datoen kontakte Tryg forsikring på tlf 915 04040.

Avtalenummeret for forsikringen er 6705797.

Alternativt kan man melde skade via nettet på www.tryg.no 

 

Egenandelen ved bruk av forsikringen reduseres fra 10 000,- til kr 6 000,- 

Det kan i enkelte andre saker være andre egenandeler. Ved skade skal oppgjør skje innen 10 virkedager. 

 

Styret vil arrangere et informasjonsmøte i løpet av november, nærmere informasjon om møtet kommer. 

 

 

 

/styret