Styret har i forbindelse med vedtak på generalforsamlingen vedrørende rydding av garasjer kommet fram til at det bør bestilles containere til hele Myrsletta slik at alle kan få anledning til å rydde ut av garasjen sin.

Vedtaket det vises til er innføring av oblat for biler som skal parkere på Myrsletta, det vises til at alle skal få anledning til å rydde ut av garasjen sin og at styret skal bidra til dette arbeidet så godt det kan. 

 

Vi begrenser selvsagt ikke avfallet som kastes til garasjen, rydd gjerne boden og klipp hekken. Det er blandet avfall som er bestilt så dere kan kaste alt vanlig avfall i de 5 containerne som er bestilt. Disse 5 vil bli spredt utover hele Myrsletta. I tillegg er det bestilt en container som skal benyttes til el-artikler, kjøleskap, fryser, ledninger og lamper. Den vil bli merket og plassert nær grendehuset. 

 

Styret informerer om at vi i de dagene containerne er ute vil oppta minst 6 parkeringsplasser (det er 10 kubikks containere.. de er litt større en en bil) og oppfordrer alle til å parkere i garasjen så mye som mulig.

HVA, NÅR, HVOR: 

5 vanlige 10 kubikks containere blir spredt utover Myrsletta FRA 13 juni og de hentes 15 juni. Fra onsdag til fredag neste uke mao. De kommer i løpet av onsdagen så ingen garanti for når, og de hentes i løpet av fredagen så igjen ingen garanti når. Her anbefaler jeg dere å bruke torsdagen til å kaste avfall for utplassering og innhenting kan skje når som helst (det er derfor vi har bedt om 3 dager). Hver container plasseres ved en innkjørsel eller så nært vi klarer på parkeringsplassen ved siden av tunene. De tilhører ikke hvert tun spesifikt men er spredt slik at alle skal få en container nær sitt hjem og garasje.

Dersom noen trenger assistanse til å tømme garasjen så spør naboen, spør på facebook og om nødvendig send en epost til styret så skal vi hjelpe til med å skaffe assistanse. Siden dette ikke bare en en anledning til å rydde opp i gammelt avfall og slikt men også en anledning til å hjelpe til med mulighet til å parkere så ber styret at alle beboere stiller seg positiv til å hjelpe sine naboer dersom noen trenger assistanse!

 

Leverandør er Follo Truckutleie, ved Regnbuen Gjenvinning.

Regnbuen gjennvinning

 

 

 

/styret