Protokoll fra møtet:

 

Forretningsfører Terje Døvik er tilstede.

Christopher Røtnes, Erik Kjelstad, Kurt Sætre, Ole-Petter Tranberg, Tanja Wang

Hege Håkonsen er fraværende men Ole-Petter Tranberg er vara

Iren Magnor er fraværende men Tanja Wang er vara

Sakslisten er kort pga sent møte.

 • Ekstraordinær generalforsamling
 • Forsikringsavtale
 • Inspeksjon av lekeplasser
 • Besiktelse av tak og loft

 

Ekstraordinær generalforsamling

Beboerne i 220 har samlet nok underskrifter til å få inn en ekstraordinær generalforsamling. Vi skal snakke med kommunen for å se når de må ha denne generalforsamlingen for å slippe problemer med kommunen. Ekstraordinær generalforsamling skal endre paragraf 6 til å tillate styret å kunne godkjenne bygg utenfor tomtegrensen og inn på fellesarealene, evt gi generalforsamlingen mulighet til å pålegge styret å godkjenne det.

Styret vil ikke godkjenne en slik endring og vil stille seg negativ til å endre vedtektene.Vi mener det vil føre til at flere kan få bygget på fellesarealene og få godkjent bruken i etterkant. Vi anbefaler alle å søke kommunen og at det er hver enkelt enhets ansvar å sikre at de bygger på egen grunn. Vi ser at det er omstendigheter rundt denne bygningen som medfører at beboerne har handlet i god tro og synes det er leit at vi ikke kan godkjenne det men er redd for at et frislipp her vil medføre presedens for andre som bygger på fellesarealene.

Generalforsamlingen blir vanskelig å gjennomføre før sommeren så vi kontakter saksbehandler og ber om at beboerne får utsatt fristen til august/sept. Det er ikke beboernes feil at selveierforeningen ikke kan gjennomføre en generalforsamling før den tid så vi håper kommunen viser hensyn.

Forsikringsavtale

Styret har gjennomgått alle tilbud fra flere selskap og funnet at Tryg Forsiking har det beste tilbudet, besparelsen for selveierforeningen er det beste argumentet men vi ser også at forsikringen dekker flere forhold som vi i dag ikke har dekning for. Iren får som ansvar å få på plass en kontrakt styret kan signere neste styremøte, Terje har til ansvar å få undersøkt kontrakten og få svar på noen få gjenstående spørsmål før signering.

Iren er inhabil ved avgjørelse av denne saken pga arbeidsforhold i Tryg Forsikring.

 

Hovedettersyn og inspeksjon av lekeplasser

Vi er pålagt å ha internkontroll blant annet av lekeplasser, av hensyn til barna ønsker vi en profesjonell gjennomgang av lekeplassene. Tilbudet fra leverandør er akseptert av styret og vi avventer dato for første ettersyn og signering av kontrakt for en 3-årig avtale.

 

Besiktelse av tak og loft

Vi merker at forsikringssaker som vedrører lekkasje og råte/sopp blir mer og mer vanskelig. Årsaken er selvsagt at takene er såpass gamle at de trenger ettersyn og vedlikehold. Helt fra skifte av enkelte takstein, beslag på pipe og reparasjon av lekter til faktisk skifte av hele taket med undertak. For å få et nøkternt overslag av situasjonen så vil styret undersøke pris på en befaring og rapport av hvert enkelt tak. Vi tror vi kan forhandle fram en bedre pris enn om hver enkelt gjør dette selv.

Dette er et forsøk fra styret å kunne forhandle fram et tilbud til hver enkelt beboer til å få en fullstendig rapport av en fagmann for vedkommendes tak og loft. Vi rapporterer tilbake når vi har fått mer informasjon om pris.

 

 

 

Løpende saksliste, ikke uttømmende og tar bare med de som er oppdatert fra forrige gang.

 • · Utbedring av strømnett for flere ladestasjoner: ingen status, avventer Hege som har lett etter en konsulent.
 • · Utredning ladeplass el-bil:ingen status, avventer Hege som leter etter konsulent (vanskelig jobb). Søknaden for støtte er sent Ski kommune (av Christopher som håndterer svaret)
 • · Inspeksjon tak/loft:Kurt,Erik,Tanja skal lage et tilbud og sjekke kostnader som vi skal presentere beboerne
 • · Ny kontrakt Canal-Digital:anbefaler å la kontrakten løpe pr måned, trenger ikke gjøre endringer pt. 
 • · Forsikring: ny leverandør er godkjent, besparelsen er nesten 15%. Iren og Terje skal klargjøre kontrakten og de siste detaljene. Iren har ansvaret.
 • · Asfaltering: avventer svar fra leverandør på når de skal komme, tilbudet er godkjent fra styrets side.
 • · Ettersyn av lekeplasser:tilbud fra leverandør godkjent, svart leverandør og avventer første inspeksjon + signering av kontrakt for 3 år.
 • · Bråk fra nattlys og reparasjon:Et lys som bråker blir reparert 19 juni, et lys som ikke virker blir reparert (på tun4) 19 juni. 
 • · Ødelagte bommer:Tun 2 er reparert, bedt dem fikse den bøyen også. De andre tunene fungerer men trenger service, bestiller det. 
 • · Container i forbindelse med rydding av garasje:Funnet flere leverandører, valgt tilbyder og bestilt. Varsler beboere om dato når leverandør har verifisert.
 • · Trefjerning: Vi har flere trær som i følge naboloven er for høye, men vi ønsker ikke å miste de. Planlegger beskjæring av disse og de trær som beboere melder inn fra privat grunn
 • · Stoppekraner: leverandør forventer å kunne lokalisere disse før sommeren
 • · Parkeringsplasser mot Ås-kommune:avventer svar fra Ås og Ski kommune.
 • · Arbeidsavtaler for ansatte:levert
 • · Velkomsthefte for nyinnflyttede:Hege jobber med førsteutkast
 • · Grendehuset: vurderer behov for oppussing av kjøkken
 • · Godkjennelse av parkeringsplasser:avventer svar fra kommunen om befaring

 

 

 

 

/styret