Vedlagt ligger signert protokoll for årsmøtet 2018

 

http://www.myrsletta.no/images/2018/1242_001.pdf

 

 

mvh

/styret