Forretningsfører er tilstede de første 20minuttene.

Christopher Røtnes, Erik Kjelstad, Iren Magnor, Kurt Sætre, Ole-Petter Tranberg

Hege Håkonsen er fraværende men Ole-Petter Tranberg er vara

Tanja Wang trenger ikke møte og er derfor fraværende

Forretningsfører innleder møtet

Svært lite nytt, god fremgang i likviditet og husleie. Ingen andre nyheter

Styret gjenngår saker som omhandler den løpende drift av selveierforeningen

 • Vi behandler en boligsak mellom Ski kommune og en beboer.
  1. Beboeren har i god tro bygd utenfor egen tomtegrense, Ski kommune har klaget på manglende søknad før bygging.
  2. Styret er bedt om å godkjenne at bygningen er på felleseiers areal

Styret svarer: Vi har ingen fullmakt til å omregulere fellesarealer til enkelt medlemmer og vil derfor svare på naboundersøkelsen at vi har innvendinger (svare negativt). Styret ønsker også å ikke sette en presedens for at man kan tilegne seg fellesareal.

Styret gir også informasjon om at det er mulighet for å overprøve styrets beslutning dersom man får flertall for dette i en generalforsamling.

 • Canal Digital.
  1. Kurt og Erik har tatt ansvaret for å starte denne jobben. De fortsetter med å undersøke muligheter og så langt er det mest trolig at vi fortsetter med den nåværende avtalen fram til neste generalforsamling. Her ønsker styret å komme med noen alternativer som forsamlingen kan velge mellom.
 • Løpende arbeid: Vi har noen interessenter som kan hjelpe til med disse oppgavene, vår regnskapsfører har erfaring med arbeidsavtale og forsikring. Vi vil trolig benytte oss av den erfaringen for å sikre at de som utfører arbeid har en ordentlig kontrakt og er sikret.
 • 16. mai er planlagt og under kontroll. Den eneste nyheten der er at vi har invitert Grensen Park (godt forslag fra Emelie Høyum) for å forsterke et godt naboskap.
 • Husleie: Styret minner om at det nå er en økning i husleien og første faktura kommer til å være en ENGANGSØKNING på 200,- (dette er for å ta igjen at økningen startet i mai) deretter er økningen 100,- (så dere skal betale 1100,- pr måned)
 • Vipps-rapportene til grendehuset er forbedret slik at det arbeidet er lettere (melder forretningsfører)
 • Det er laget en kalender for grendehuset som viser om det er leid ut eller ikke, den finner man på hjemmesiden til myrsletta.
 • Det er lagt inn forslag om å fjerne en bjørk (den øverst på tun5) og styret skal se på muligheter for å sikre treet eller fjerne det.

 

 

Styremøtet fortsetter med prosjektoppgaver

Stoppekranene må fortsatt finnes og Karlsen har sagt seg villig til å fortsette med hjelpen, her må vi derimot trolig inn med en leverandør som har tyngre utstyr for å finne de siste 4.  

Den nåværende forsikringsavtalen er vurdert mot nye tilbud og det er helt klart at Iren Magnor har funnet flere forbedringspunkter. Vi har vedtatt at et pristilbud fra de største forsikringsleverandørene skal innhentes og sammenlignes mot et tilbud Iren har fremforhandlet. Iren er dessverre inhabil i en avstemning om hvilken avtale vi skal gå for men hun har svært gode forutsetninger for å kunne hjelpe styret med å analysere hvilken avtale vi går for.

De 2 største forbedringene er helt klart utvidet dekning (skadedyr og påbygg) og at selv med en utvidelse av forsikringen burde klare å få ned prisen fra dagens avtale.

 

Søknad om støtte til utbedring av strømnettet og ladepunkter for elbil er sendt til Ski kommune. Kommunen har ikke anledning til å behandle søknaden før 12.6.2018 (hvilket er helt greit for oss da vi planlegger andre endringer med strøm og trenger tiden).

Utbedring av strømnettet for å få flere ladepunkter i garasjen henger sammen med hva vi søker kommunen om. Hege har jobbet for å få på plass en konsulent og melder framgang.

Sakene som omgår fartsdumper, godkjennelse av parkeringsplasser, ettersyn av lekeplasser, asfaltering og noen mindre saker (som fjerning av grus). Disse sakene krevde informasjon fra forrige styret som de har bidratt sterkt med å få overført til oss. All honør til forrige styret som også har sagt at de stiller opp ved fremtidige spørsmål. Disse sakene er derfor i fremgang og vil bli rapportert som enkeltsaker heretter. Felles for de alle er at det tar tid å få svar på epost.

Velkomsthefte til nyinnflyttede på Myrsletta er under arbeid.

Neste møte styremøte er tentativt satt til midten av juni, etter behov.

 

 

Kommentar fra styreformann:

Dette møtet var mest for å holde alle i styret informert og oppdatert om utviklingen på sakene våre og herav spesielt på forsikring. Styret vil informere beboerne ved en eventuell endring av forsikringsleverandør men har tenkt å bruke tid på å velge riktig, denne beslutningen påvirker 25% av budsjettet og alle fremtidige oppgjør. Innspill til forsikringsavtalen kan sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vi har fått inn flere spørsmål om det å bygge på, enten egen bolig eller bod, svaret i disse tilfellene er alltid «SØK SKI KOMMUNE FØRST». Tusen takk hvis dere også som en bonus informerer styret.

 

 

/styret