Fjeldstad, som er leverandøren av slike tjenester på Myrsletta, vil komme den 4 mai fra ca 11-12 tiden. De fjerner da grus fra alle fellesområder. 

Vi henstiller til å rydde unna så mye som mulig, parker bilen i garasjen (det er en fin måte å unngå steinsprut på) og meld ifra om det er noe som sperrer for denne oppgaven.

Børstemaskin

 

 

Mvh

/styret