Den 25 april vil Torbjørn Øygard (Myrsletta 91) avholde et informasjonsmøte om takfornying. Møtet holder sted på grendehuset.

Taksteinen på Myrsletta er gått over sin garantitid og risikoen for lekkasjer øker med tiden. Forsikringen som dekker evt skader ved lekkasjer forutsetter at man holder taksteinen vedlike og som beboere risikerer man forkortning av forsikringssummen evt at forsikringsselskap nekter å dekke skadene. Å bytte taksteinen er et større tiltak og kostnaden er dertil høy. Øygard informerer her om et alternativ til bytte av takstein, takfornying. Dette har en langt lavere kostnad men vil ikke holde like lenge. Det er derimot et godt nok tiltak til at vi får forsikringsgaranti i 10 år (sier leverandøren). 

 

Pristilbud pr enhet for takfornyelse

Informasjonsmøte

 

Evt spørsmål bes rettes til Torbjørn på møtet. 

 

Styret informerer at dette er et informasjonsmøte utenfor deres regi men vi støtter gjerne slike initiativ fra beboere, har dere lignende planer så ta kontakt.

 

/styret 2018