Flere stoppekraner på Myrsletta virker ikke eller kan ikke gjøres rede for. Disse må lokaliseres og vi må sørge for at alle er i orden. Utgifter til dette ble bevilget på årsmøtet.

Graving av og reparasjon av stoppekraner starter rundt 10. juni. Arbeidet er beregnet å ta nærmere to uker.