Vedlagt er branninstruks som ble levert i postkassene til alle beboere i november.