Vedlagt er informasjonsskrivet som ble levert i postkassene til alle beboere i november vedrørende lading av elbil.