Vedlagt er informasjonsskrivet som ble levert i postkassene til alle beboere 1. oktober.

På grunn av begrensninger i publiseringsløsningen er infoheftet ikke tilgjengelig som nedlastbar PDF.