De aller fleste er nok kjent med at det var brann på Myrsletta på morgenen 15. mars i år. Heldigvis var det ingen personskader, men tre boenheter ble totalskadd og måtte rives. For å øke bevisstheten rundt brannsikring og forhåpentligvis senke risikoen for at dette skjer igjen inviterers det nå til informasonsmøte i Grendehuset 26. juni kl 19:00.

 

Hensikten med møtet er å hjelpe oss som beboere å fokusere på brannforebygging og gi oss kunnskap til å forhindre brann i våre egne hjem.

Nordre Follo Brannvesen, med det vaktlaget som slukket brannen, kommer for å snakke om forebygging og hvordan det var å slukke på Myrsletta. En representant fra forsikringsselskapet Gjensidige vil også komme på møtet.

Temaer som blir tatt opp:

- Hva skjedde 15. mars 2014?

- Hvorfor oppstod det brann?

- Hva kan hver enkelt gjøre for å unngå brann?

 

Styret håper så mange som mulig tar seg tid til å komme.

 

Dato: 26. juni 2014

Tid: kl 19:00

Sted: Grendehuset på Myrsletta