I kveld er det årsmøte i Myrsletta Selveierforening. Budsjett for 2014 og regnskap for 2013 skal godkjennes. I tillegg skal det velges inn nye representanter i flere av Styrets embeder. Valgkomiteen har funnet noen som kommer til å stille til valg. Om du har ønske om å delta i Styrets arbeid, men ikke har blitt spurt er det anledning til å stille til valg på møtet i kveld. 

Årsmøtet holdes i grendehuset kl 1800 i kveld (23. april 2014).

 

VALG I Myrsletta Selveierforening 201423 APRIL 2014

Vi mangler ett styremedlem for å få et fulltallig styre.

Forslag til styret vil bli som følger:

 

Styreleder:           Jack Ove Valø              (Velges på møtet)                       Myrsletta 36   

 

Nestleder:            Knut Erik Melstrøm  (Velges på møtet )                 Myrsletta 22   

 

Styremedlem:     Ann Christin Iversen   (Ikke på valg)                                  Myrsletta 44   

 

Styremedlem:      Simen Nordskog          (Ikke på valg)                                  Myrsletta 168  

 

Styremedlem:      Har ikke funnet noen kandidat  ( Håper at noen melder seg på møtet )

 

Varamedlem:    Trine Mårvad Øvstegård     (Velges på møtet)                Myrsletta 220  

 

Varamedlem:    Lihn Bache-Andreassen    (Velges på møtet)                  Myrsletta 101 

 

Valgkomiten: 2 nye medlemmer velges på møtet.

 

 

På vegne av valgkomiteen

 

 

Øystein.Aslesen Myrsletta 130Tom Erik Hjemmen  Myrsletta 107