Utskrift

Det har den siste tiden forekommet hærverk gjentatte ganger på biler parkert ved grendehuset og tun 5.

 

Flere beboere har den siste tiden fortalt om gjentatte tilfeller av hærverk på sine biler. Så vidt Styret er kjent med så gjelder det biler parkert ved grendehuset og garasjene til tun 5. Skadene har vært i form av oppriping av lakk. Ved det siste tilfellet er det snakk om skader for 30 000 kroner!

Styret oppfordrer alle beboere til å ta en prat seg i mellom og med barn og ungdommer - hold øyne og øre åpne!

Styret har iverksatt tiltak for å øke belysningen i dette området.