Enkelt vedlikehold av egen garasje er den enkeltes ansvar.

Det er ikke til å legge skjul på at den tekniske standen på veldig mange garasjer på Myrsletta begynner å bære preg av at det nå er 30 år siden garasjene ble satt opp. Som kjent arbeides det med å få inn anbud på nye garasjer. Parkeringsutvalget ser også på alternative løsninger. I mellomtiden kan vi gjøre en liten innsats selv.

 

Vedlikehold av garasjeportene, utskifting av skadet panel, beising/maling, samt indre vedlikehold, besørges av den enkelte garasjeeier. Vedlikehold av endevegger og avløp besørges og bekostes av garasjeeierne i den enkelte garasjerekke i fellesskap.

Fra Myrsletta Selveierforenings vedtekter §10

Det er ikke mye som skal til for å holde standarden og brukervennligheten på din egen garasje ved like. Styremedlem Ann-Christin deler her kostnadene hun hadde ved velikehold av sin garasje. Arbeidet er gjort på eget initiativ og med eget håndverk. Garasjenporten har fått nytt panel og det har blitt satt på nye portblad. Her er handlelisten:

Port:
14x120mm skygge skrå øko - ca 500,-

Reisverk:
22x148mm impregnert, ca 10,5 m
48x123mm impregnert, ca 3,5 m
48x148mm impregnert, ca 4,5 m

Pris reisverk ca 800,-

Prisene er veiledende fra Ski Bygg.

For skarve 1300 kroner og litt egeninnsats er det altså mulig å få seg ny fin port!

Parkeringsutvalget kjenner til at noen garasjerekker har planer om å gå sammen og pusse opp porter, endevegger og tette tak. Ønsker du å ta del i slik aktivitet er beboerforumet et egnet sted for å lodde stemningen på ditt tun og for koordinering av aktiviteten.

Beboerforumet er også et egnet sted å komme med innspill eller kommentarer til dette temaet. Det er enkelt å opprette en bruker og delta!