Postkassestativene har stått oppe en stund og ventet på merking så vi kan ta de i bruk. Grunnen til at merking ikke er utført enda er at vi har fått tilbakemelding om at den øverste raden er plassert så høyt at enkelte beboere ikke når ned i bunnen av de øverste postkassene.

Posten kom for en tid tilbake med pålegg om at vi måtte samle postkassene våre for å effektivisere postleveringen. Med én postkasse på hvert hus bruker postbudet omtrent 1,5 time på å lever post til Myrsletta. Ved å samle postkassene slik vi nå har gjort anslås det at postbudet vil spare cirka 1 time på utlevering hos oss.

Stativene er plassert ved inngangen(e) til hvert tun slik at man passerer sin postkasse daglig. Etter at stativene ble satt opp kom det tilbakemelding fra noen beboere om at den øverste raden var litt i høyeste laget. Styret ser nå på hva slags muligheter vi har for å gjøre den øverste raden tilgjengelig for alle. Har du forslag til hvordan dette kan gjøres så del det gjerne på e-post eller i forumet.

Styret setter stor pris på tålmodigheten de aller fleste har vist ved ikke å ta i bruk de nye postkassene. Når alt er klart vil postkassene bli merket med samme type merking på samme sted på alle kassen slik at stativene får et ryddig og pent utseende.