Tun 3 består av husnummer 128 til og med 208.

Kilde: finn.no