Tun 2 består av husnummer 60 til og med 126.

Kilde: finn.no