Tunene på Myrsletta selveierforening


Myrsletta er delt inn i 5 tun. Nummereringen er fra sør til nord og følger således husnummerene i stigende rekkefølge. Tun 1 er altså det første man komme til lengst sør på Myrsletta og tun 5 ligger innerst i veien.

Hvert tun har en tunkomité beståenda av to personer. Du kan lese mer om tunkomitéenes ansvarsområder på Tunkomitéene.

Tomteinndeling for hvert enkelt tun er som følger:

  • Tun 1 (Husnummer 2 - 58)
  • Tun 2 (Husnummer 60 - 126)
  • Tun 3 (Husnummer 128 - 208)
  • Tun 4 (Husnummer 210 - 266)
  • Tun 5 (Husnummer 49 - 131)