• Tunkomiteen bør bestå av minst 2 personer.
  • Årlig budsjett til tunkomiteen er 3 000,-
  • Søknadsfrist for ytterligere midler er 1. mars.

Kvittering for privat utlegg utbetales fra regnskapsfører etter innlevering av kvittering og kontonummer til styrets leder.

Midler som tunkomiteen bruker skal være til utgifter som fellesskapet kan dra nytte av.

Tunkomiteen innkaller til dugnader. Dugnaden for våren skal avholdes mellom 1. mai – 20. juni. Hageavfall leveres gratis til Bølstad.

Tunkomiteen skal ivareta fellesområdet på sitt tun samt garasjeområdet tilhørende tunet. Tunkomiteen har myndighet til å bestemme over beplantning på fellesområder som hører til tunet. Ved større forandringer på lekeplass/andre fellesområder skal dette forelegges styret.

Tunkomitéer (oppdatert mai 2017)

Tun 1: Karoline Gjerberg (Myrsletta 34)

Tun 2: Signe Eggesbø (Myrsletta 88)

Tun 3: Emelie Høyum (Myrsletta 132) og Silje Bergum (Myrsletta 168)

Tun 4: Michelle Andersson (Myrsletta 264) og Inger Lise Tøraasen (Myrsletta 266)

Tun 5: Christopher Røtnes (Myrsletta 61) og Hege Spång (Myrsletta 79)