Styret mottok i dag en bekreftende e-post fra kommunen at Myrsletta ikke blir en del av de områdene med bebyggelse som blir vernet i Nordre-Follo. 

/styret