Styret informerer

 

Vi har noen få innsendte saker til styremøtet 5 september, de kommer i referatet. 

 

Styret har mottatt svar på anbudsprosessen, det er 4 leverandører som har meldt sin interesse som totalentreprenør. I tillegg har 1 leverandør gitt sitt tilbud som kun leverrandør av elbillading, som en opsjon mot de leverandørene de andre bidrar med. Erik og Christopher er ansvarlige for denne prosessen mot Bygghuset og leverandørene og vil redegjøre for vår analyse av tilbudene. Merk at det er en del forhandlinger igjen og tilbudene må gjennomgåes sammen med leverandørene for å kvalitetssikres. Styret får en gjennomgang på mandag og garasjeutvalget har mottatt en kopi av alle anbudene og en kort redegjørelse fra styrets representanter i denne saken. 

Kommunen har fortsatt ikke godkjent byggingen av garasjene men vi har fått noe fremgang da de nå har kommet med flere krav på sikring av grunn og anløp. Det er fornuftige krav, det tar bare veldig lang tid å få de..

 

Altibox ved Viken Fiber har kommunisert at de er noe forsinket iht plan men forventer oppstart i oktober. Ila september vil de komme med informasjon til hver husstand om tilpasning og installasjon for hver enkelt. De ligger totalt ca 2 mnd etter planen nå.

 

Selvaag eiendom har vært i dialog med styreformann og vurdert om de vil stille opp til en informasjonsdag vedr utbyggingen i Grensefaret. Dette vil avventes til vi har fått en avgjørelse på om de får endelig tillatelse eller ikke (det er fortsatt en sak gående i fylket og riksrett). 

 

Vi er blitt forespurt om vi er interessert i å skifte til gjennvingsstasjoner isteden for egne søppelbøtter. Det utredes en kostnadsanalyse for dette som vil legges frem for generalforsamlingen om styret kommer til at det kan være av interesse for foreningen.