Nordre-Follo kommune mener at siden søknaden om oppføring av nye garasjer viser at vi skal plassere garasjene nært en vannledning så ønsker de at vi søker spesifikt om tillatelse til å gjøre dette. I tillegg til selve søknaden om oppføring av garasjer.

 

http://www.myrsletta.no/images/2022/garasjer/svar_nf_kommune.pdf

 

Dette vil medføre at det går ytterligere tid før vi kan iverksette byggingen av garasjer. Det er vanskelig å si noe om hvor mye tid vi taper før vi er ferdig med hele prosessen med kommunen. Kommunen beklager sent svar pga intern saksbehandlingsfeil og kommenterer at det heller ikke er påbegynt uttalelser fra andre pårørte instanser av kommunen. 

 

/styret