Selveierforeningen har mottatt et nabovarsel på at det skal bygges i Myrfaret 1 (dvs langs grenseveien).

Planene for dette er tilgjengelig på Ås-kommune sine nettsider, vi har for enkelhetsskyld lagt ved alle planene i denne posten så dere slipper å lete. Styret har frist til 07.07.2022 med å svare om vi har innvendinger eller ikke. Dette gjelder nok alle andre naboer som har eiendom mot grenseveien, det er derfor sterkt oppfordret å ta en kikk på planene for å se hvordan det blir seende ut for fremtiden. 

https://1drv.ms/u/s!Atl2xCx1HC3HjXnbwQbmhv6_oCU2?e=Nrwipg

 

Her er et avsnitt som er spesielt interessant for oss:

"Estetisk utforming:

Tiltaket omfatter tre bygg, bestående av to lameller og et punkthus.

All bebyggelse oppføres i teglstein, men med fasadevariasjoner. Vedlagte tegninger angir kun tegl i skravur. Det benyttes tegl med en variasjon av fargetoner.

Lamellen mot «skogen» har horisontale betongbånd i etasjeskillene med skiver i tegl. Bygget har fire etasjer og private takterrasser for to av boligene. Bygningen har både utenpåliggende og inntrukne balkonger mot vest og øst, med rekkverk i glass.

Lamellen mot gaten er i fire etasjer og oppføres i tegl med stenderskift i etasjeskillene og teglrelieffer i 1.etasje. Balkongene er utenpåliggende mot vest og nord, med rekkverk i glass.

Punkthuset er i fem etasjer, med fellesarealer i første etasje og boliger fra 2.etasje og oppover. Teglsteinfasaden har et tydelig rutesystem med teglsøyler og bånd. Balkongene er inntrukket i volumet med spilerekkverk. Det etableres takterrasser for to av boligene med glassrekkverk."

 

situasjonsplan

 

/styret