I forbindelse med forskningsprosjektet som Myrsletta har bidratt til hos NTNU så har vi fått inn flere interessante forslag til forbedringer.

Det er allerede blitt nevnt at vi organiserer en service-dag for sykler hvor man kan komme og få sykkelen sin reparert (kommer tilbake med dato!). Det er også blitt snakket om forbedringer, spesielt ved merking, av gang og sykkelstiene til kommunen.

I tillegg til dette så har styret hatt samtaler med andre leverandører som prosjektet har anbefalt, en av de har kommet med et direkte tilbud til selveierforeningen som styret har vurdert. Vi i styret ser at dette kan være interessant for beboerene men kun dersom det er et behov og ønske om en slik tjeneste. Derfor vil vi presentere tilbudet til dere for å få noen tilbakemeldinger.

Firmaet heter MOVE ABOUT -> https://moveabout.app/no/ <- og vi anbefaler å sjekke ut sidene deres om hvordan de opererer. 

De har som forslag å sette ut en stasjon på Myrsletta med elbiler til utleie. Vi i styret lurte på hvorfor dette skulle være interessant, de fleste har jo egne biler. Firmaet svarte da at de ønsket å se på utleie av en mindre varebil og en bil med tilhengerfeste. Den typen biler er ofte svært populære i nabolag som våre. De kunne også kombinere det med elsykler om det var ønskelig (styret var usikre på om det var det). Move About hevder (selvsagt) at det er mindre nødvendig med bil nr2 om man har en slik tjeneste og at det vil bidra til å redusere antall biler på Myrsletta. Merk at det vil derimot ta 2 parkeringsplasser. De vil så betale leie til selveierforeningen for å kunne benytte disse parkeringsplassene. 

Det er i samarbeid med Ruter dette firmaet har vært involvert med en slik tjeneste, de har blant annet biler tilgjengelige på Ski stasjon allerede i dag.

 

Image 

Nissan e-NV200 er et eksempel på en slik bil. Dette er en relativt stor bil som er praktisk til bruk om du skal hente møbler eller kjøre avfall til gjenvinningsstasjonen. Slik vi ser deres prislister vil en time være fra 89,- og en halv dag fra 299,- (avhengig av biltype). 

 Forutsatt at det var biler som gav oss flere muligheter til å være selvbetjente så mente styret at dette var en tilbud som vi ønsket diskusjon på blant beboerne. Styret har ikke konkludert på om dette er et tilbud vi vil anbefale. 

 

Vårt spørsmål er om beboerne på Myrsletta kunne sett for seg at en slik tjeneste kan være hensiktsmessig og om de ville benyttet seg av tilbudet dersom det var tilgjengelig.

 

 

/styret