Det er en god del arbeid som må gjøres på lekeplassene på tun 1,2 og 3. 

Arbeidet på tun 1 starter derfor denne uken (trolig onsdag). 

Tun 2&3 trenger mer apparater så der kommer anskaffelsen av det først. 

/styret