Styremøte Myrsletta Selveierforening

13.06.2022 | 20:00 | Møtested Grendehuset
 

Møte innkalt av

Styreformann (Christopher)

Møtetype

Ordinært styremøte

Erik, Joakim, Christopher, Inger-Lise, Elin, Ole-Petter (vara)

 

 

Arbeidsfordeling i styret

Ungdomsvaktmestere: Elin overtar jobben og skal kalle de inn til et møte for å diskutere arbeidsoppgaver

Garasjeprosjektet: Erik & Christopher fortsetter med anbudsprosessen, vi skal (iht GF vedtak) ha ekstern behandling av anbudet og vi må samtidig følge opp kommunen ved spørsmål

Regninger: Ann-Kristin & Christopher attesterer begge to

Dugnad: Joakim & Simen overtar ansvaret (til neste år)

Søppelbøtter ved lekeplasser: Joakim kommer med forslag til søppelbøtter på alle lekeplasser (det er foreslått å fjerne alle på postkassestativene, de er mer til sjenanse enn nytte)

Lekeplasser oppussing og vedlikeholde: Ann-Kristin kommer med et forslag til tun 2 og tun 3, Christopher ordner med vedlikehold og oppussing av tun 1.

Fiber Altibox: Erik & Christopher fortsetter å organisere dette, Christopher har en god del saker rundt asfalteringen men får støtte fra Ali i #63 til å faglig vurdere jobben.

Merke fartsdumpene: Ole Petter (kontakter vaktmester) tar ansvar her, vi sliter med vedlikeholdet fordi de pinnene som er satt ned ikke får stå i fred. Vurderer å sette ned noen som holder lenger (avhengig av kostnad, vi innhenter tilbud)

Få inn tunansvarlige på alle tun – oppfordring fra styret å melde seg til dette ansvaret 

 

Forslag til organisering

Det gis mandat til hver enkelt ansvarlig for en oppgave å gjennomføre arbeidsoppgavene (med kontinuerlig oppdateringer på styrets gruppesider). Da kan man få gjennomført raskere i mindre grupper. Ansvarlig må forholde seg til budsjett og holde resten informert men har myndighet til å velge løsning.

 

Pågående saker:

Fartsdumper er levert

Altibox forventer å levere i august, vi etterspør fremdriftsplan (igjen)

Søknad til kommunen er under prosess, anbudsdokumentene er klare innen 22 juni.

Elektriske anlegget ved tun 5 (garasjer) er igjen problematisk (etter 3 reparasjoner.. sukk)

Led-lampe ved #178 må undersøkes for evt svak effekt