Myrsletta Selveierforening har deltatt i et forskningsprosjekt om klima og miljø som kalles CLEANcultures. 

Dere kan lese mer om prosjektet her: https://www.cleancultures.org

 

Vi har allerede deltatt fra styret og noen utvalgte beboere har deltatt i et dybdeintervju. Det var blant annet derfra vi fikk startet arbeidet med kommunen om en "fix sykkelen dag". 

Forskningsprosjektet ønsker å gi alle beboere en anledning til å si sin mening og inviterer derfor dere til å besvare en undersøkelse på følgene url:

https://nettskjema.no/a/cleanculturesmyrsletta

 

Vi legger ut informasjon i postboksene i tillegg til nett for å prøve å nå så mange som mulig  

Erica Löfström er vår kontaktperson fra NTNU  

 

 

/styret