12.05.2022 |20:00 | Møtested Grendehuset


Møte innkalt av: Styreformann (Christopher)
Møtetype: Vanlig styremøte

Tilstede: Ole-Petter, Erik, Maher, Ann-Kristin, Christopher

 

Status garasjer
Søknaden tar grusomt langt tid, spesielt med så mange tilbakemeldinger fra naboene som vi må svare ut. Håper å få ut konkurransegrunnlaget rett etter 17 mai.

Internett og TV         
Gravearbeidet startet (litt tidligere enn forventet) og vi skal få en tidsplan for iverksettelse i uken etter 17 mai.

Generalforsamlingen
Styret har fordelt oppgaver til generalforsamlingen

Forslag til beslutning til denne generalforsamlingen
Det er kun ett forslag; det er utkast til nye vedtekter fra garasjeutvalget.

Styret har ingen vesentlige tillegg til forslaget og anser det som et godt grunnlag for diskusjon. Vi stiller oss bak forslaget fra utvalget og støtter dem.