Styret meddeler at årets generalforsamling er lagt til Folkets Hus, mandag 30 mai fra kl 17:45

Agenda og saksliste kommer i postkassen iht til vedtekter. 

 

/styret