Utskrift

 

Etter en svært lang og vanskelig periode for å kunne oppnå enighet med alle tilstøtende naboer har styret kommet så langt at vi nå sender planene for de nye garasjene ut til Altinn og høring av alle berørte parter.

Det er ikke alle naboer som har signert godkjennelse for planene, vi oppnådde dessverre ikke enighet med alle og dette forsinket oss i mange uker i våre forsøk på å forhandle. Det var i styrets mening godt anvendt tid, da dette er naboer som skal leve med disse byggene i lang lang tid fremover. Det er beklagelig at vi ikke nådde frem hos alle. Styret vil påpeke at dette har vært en markant forsinkelse, iht planlagt fremdrift, som vil påvirke leveringstidspunktet til garasjene, det medfører også sårbarhet i prosjektet mtp kostnadsøkningene i markedet. Dette er en usikkerhet som styret vil redegjøre for fortløpende. 

Dere vil innen kort tid få beskjed fra Altinn at dere skal gi deres mening om byggeprosjektet. Der vil dere finne planene for hvordan garasjene skal stå, hvilken størrelse og form de skal ha. I den forbindelse så vil styret også publisere de samme kartutsnittene her for å vise oversikten over prosjektet. 

Det er linker til pdf utgaver for bedre oppløsning under oversiktsbildet

Oversikt over hele Myrsletta:

 oversikt

 

 Detaljkart er tilgjengelig for hvert område:

Oversiktsbilde:  http://www.myrsletta.no/images/2022/garasjer/altinn/oversikt.pdf

  http://www.myrsletta.no/images/2022/garasjer/altinn/nedre_del.pdf

 http://www.myrsletta.no/images/2022/garasjer/altinn/midtre_del.pdf

 http://www.myrsletta.no/images/2022/garasjer/altinn/ovre_del.pdf

 

 

 

/styret