03.02.2022  | 20:00 | Møtested Grendehuset

Møte innkalt av

Styreformann (Christopher)

Møtetype

Vanlig styremøte

Tilstede:

Erik, Joakim, Christopher, Ann-Kristin, Inger-Lise, Ole-Petter

Fraværende: Maher

Innkommende saker

Problemer med strøm i garasjene rundt 84-86-88, igjen. Bestilt elektriker og de har vært her engang for å prøve å utrede, men måtte tilbake engang til da vannmengdene medførte overledning flere steder. Tilbakemelding på at garasjene er i svært dårlig stand og at det er usikkert mtp brann/ulykker. (Styret har svart at det skal bygges nye garasjer)

Fordeling av oppgaver

Ungdomsvaktmestere, Erik

Garasjeprosjektet, Erik & Christopher

Regninger, Ann-Kristin & Christopher

Dugnad, Joakim & et styremedlem til

16 mai, Ole-Petter ordner is og styret bidrar med utdelingen (Christopher snakker med korpset)

Forberedelser generalforsamlingen, Ann-Kristin

Skadedyr, Ole-Petter

Søppelbøtter ved lekeplasser og postkassestativ, Joakim

Lekeplasser oppussing og vedlikeholde, Ann-Kristin

Fartsdumper, styremedlem

Bod, styremedlem

Fiber Altibox, Erik & Christopher

Beplantning, spørre om beboerne vil komme med forslag til hvordan beplantning skal se ut. De som er interessert bes meddele dette til «sitt» garasjeutvalgsrepresentant.

Hvem stiller til valg i år?

 Inger-Lise stiller ikke til valg

Ole-Petter stiller til valg

Erik og Christopher stiller til valg

Maher ukjent

Status garasjeprosjektet

Vi har en søknad klar til kommunen, men har allerede fått mye tilbakemeldinger på at den ikke blir godtatt av beboerne. Dette gjelder spesielt de som får garasjene satt på tomtegrensen mellom dem og leiligheten.

Styret gjør endringer på plasseringsplanene, men vil meddele at dette trolig vil gjøre at vi blir ytterligere forsinket i prosjektet.  Det er uansett fra styrets side ansett at det å være gode naboer både for våre egne medlemmer og ordinære naboer er viktig. Derfor bruker vi tid og energi på å finne løsninger som alle kan leve med i lang tid fremover.

 

 

 

/styret