Ås kommunestyre har i møte 09.02.2022, K-sak 3/22, vedtatt R-301 Detaljregulering for Grenseveien/Myrfaret.

Kommunestyrets vedtak kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Om reguleringsplanen

Planforslaget er utarbeidet av Aart Architects for Selvaag bolig AS. Planområdet ligger på grensen til Nordre Follo kommune, og består i dag av næringsbygg. Planen legger til rette for at næringsbyggene kan erstattes med om lag 350 nye boliger i leilighetsbygg på 3-5 etasjer, samt nye torg og grøntområder.

Klagerett og erstatning

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til Ås kommune, Plan, miljø og næring, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og angi begrunnelse for klagen. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9 og til forvaltningslovens §§ 28-33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest tre år – 3 år – etter denne kunngjøringen, jfr. Plan og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Vedtatt plan

  1. Plankart
  2. Reguleringsbestemmelser
  3. Planbeskrivelse

 

 

 

Mvh

/styret